Where to start? / Mistä aloittaa?

EN

At the inofficial meeting of our research group recently we decided we would all start by presenting ourselves on this blog. But somehow that seems too pretentious and unsuitable for this blog, which is supposed to be a more lighthearted and spontaneous collection of notes documenting the unfolding of the process. So where do you start then? You start where you are, and I am “here”, browsing through my dropbox, among texts that I have simply copied there in order to look at them later. And the first text I read at this leisurely moment when there is nothing I have to read  by tomorrow, is an inspiring interview with Iris van der Tuin, which is available online here. This interview is a text as good as any to begin with, I think, especially since it combines current ideas of feminism, new materialism and even the performative turn in the background, in relation to other contemporary modes of thought…. Perhaps this choice serves as a kind of personal presentation as well.

FIN

Tutkimusryhmämme epävirallisessa tapaamisessa vähän aikaa sitten sovimme, että aloittaisimme esittelemällä itsemme tässä blogissa. Mutta se tuntuu jotenkin liian tärkeilevältä ja sopimattomalta tähän blogiin, jonka on tarkoitus olla kevytmielisempi ja spontaanimpi kokoelma muistiinpanoja prosessin etenemisen dokumentoimiseksi. Eli mistä siis aloittaa? Aloita siitä missä olet, ja minä olen “tässä”, selailemassa dropboxiini keräämiäni tekstejä ajatuksenani palata niihin myöhemmin. Ja ensimmäinen teksti jonka luin tänä vapaana hetkenä kun ei ole mitään mikä pitää lukea huomiseksi on inspiroiva Iris van der Tuinin haastattelu, joka on saatavilla verkossa  täällä. Tämä  haastattelu on mielestäni oiva teksti aloitukseksi erityisesti koska se yhdistää ajankohtaisia ajatuksia feminismistä, uusmaterialismista ja taustalla jopa performatiivisesta käänteestä suhteessa muihin nykyajattelun suuntauksiin…. Ehkä tämä valinta samalla toimii myös eräänlaisena henkilökohtaisena esittelynä.

How to Do Things with Performance?

Here to begin with the public description of the project in the application:

In this project, we ask what can be done with performance – what actualises when a performance takes place, when it is documented, and when it is written about. Through these epistemological questions, we address the ontology of performance: in what ways can we understand ‘performance’ today, as a new materiality, as presence, and in the international, multilingual context where words, documents, and practices connote differently but are shared in online environments. We seek to update the theory of performativity vis à vis new materialist theories of agential realism and non-philosophy.

And here the press release at the University of the Arts Helsinki pages.

Miten tehdä asioita esityksellä?

Tässä heti alkuun hankkeen julkinen kuvaus hakemuksesta:

Projektissa kysymme, mitä esityksellä voi tehdä – mitä aktualisoituu kun esitys tapahtuu, kun se dokumentoidaan tai siitä kirjoitetaan. Näiden epistemologisten kysymysten kautta pohdimme esityksen ontologiaa: millä tavoin ‘esitys’ voidaan ymmärtää juuri nyt, uutena materiaalisuutena, läsnäolona, ja kansainvälisessä monikielisessä kontekstissa, jossa sanat, dokumentaatiot, ja käytänteet ymmärretään eri tavoin mutta jaetaan internetin välityksellä. Tavoitteenamme on päivittää performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.

Ja tässä linkki tiedotteeseen Uniartsin sivuilla