Where to start? / Mistä aloittaa?

EN

At the inofficial meeting of our research group recently we decided we would all start by presenting ourselves on this blog. But somehow that seems too pretentious and unsuitable for this blog, which is supposed to be a more lighthearted and spontaneous collection of notes documenting the unfolding of the process. So where do you start then? You start where you are, and I am “here”, browsing through my dropbox, among texts that I have simply copied there in order to look at them later. And the first text I read at this leisurely moment when there is nothing I have to read  by tomorrow, is an inspiring interview with Iris van der Tuin, which is available online here. This interview is a text as good as any to begin with, I think, especially since it combines current ideas of feminism, new materialism and even the performative turn in the background, in relation to other contemporary modes of thought…. Perhaps this choice serves as a kind of personal presentation as well.

FIN

Tutkimusryhmämme epävirallisessa tapaamisessa vähän aikaa sitten sovimme, että aloittaisimme esittelemällä itsemme tässä blogissa. Mutta se tuntuu jotenkin liian tärkeilevältä ja sopimattomalta tähän blogiin, jonka on tarkoitus olla kevytmielisempi ja spontaanimpi kokoelma muistiinpanoja prosessin etenemisen dokumentoimiseksi. Eli mistä siis aloittaa? Aloita siitä missä olet, ja minä olen “tässä”, selailemassa dropboxiini keräämiäni tekstejä ajatuksenani palata niihin myöhemmin. Ja ensimmäinen teksti jonka luin tänä vapaana hetkenä kun ei ole mitään mikä pitää lukea huomiseksi on inspiroiva Iris van der Tuinin haastattelu, joka on saatavilla verkossa  täällä. Tämä  haastattelu on mielestäni oiva teksti aloitukseksi erityisesti koska se yhdistää ajankohtaisia ajatuksia feminismistä, uusmaterialismista ja taustalla jopa performatiivisesta käänteestä suhteessa muihin nykyajattelun suuntauksiin…. Ehkä tämä valinta samalla toimii myös eräänlaisena henkilökohtaisena esittelynä.

Author: Annette Arlander

artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.