How to Do Things with Performance in São Paulo?

iftr-2017

The research group participated in the IFTR conference Unstable Geographies: Multiple Theatricalities 10.-14.7.2017 in São Paulo, Brazil.

On Tuesday 11th July 11.7. Tero Nauha, Annette Arlander ja Hanna Järvinen had a panel titled  ”Performance Philosophy”.

Tero Nauha: The Unstable ’Fictioning’ in Performance and Philosophy.

Annette Arlander: How to Do Things by Performing with Plants?

Hanna Järvinen: On the Historical Materiality of Performance, Past and Present.

My paper was on Thursday:  Library Essays – from Representations of Space to Performative Space. Beside of that I had a performance installation The Nomad Library in the yard of the University on Wednesday.

With Tero and Annette we also participated in the “Performance as Research” working group meetings. There were 20-30 artistic researchers from all over the world. The idea of the working group was to share methods of practice as research by doing. The following images are from the working group meetings and from the curated panel “Performance as Research” which was quite performative as well.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20170714_10393520170714_103944

aa_sp3

Photos: Pilvi Porkola and Elisa Band

Advertisements

Off-off event – Oheistapahtuma

Sao Paulon vierailun jälkeen, josta erikseen toisaalla, tutkimusryhmä hajaantui kesänviettoon kukin tahoilleen. Yksi haara rantautui Harakan saarelle, jossa eräänlaisena projektin oheistapahtumana ja sivujuonteena (miten tehdä asioita kävelemällä ja kuvaamalla kävelynsä) on nähtävissä Annette Arlanderin Cami de Cavalls – videotöitä 26.7-6.8.2017  lue lisää tästä.

After the visit in Sao Paulo, described elsewhere, the research group dispersed to spend some summertime each in their own manner. One branch was stranded on Harakka Island, where as an off-off event or by-product (how to do things with walking and with video recording your walk) to the project you can see Annette Arlander’s Cami de Cavalls -video works 26.7.-6.8.2017. Read more here.

 

How to Do Things with Performance in Hamburg – Miten tehdä asioita esityksellä Hampurissa?

The research project How to Do things with Performance participated in PSI #23 Overflow, the Performance Studies International conference in Hamburg June 8-11 2017 by joining the Artistic Research Working Group sessions called Excess and Abundance of Artistic Research with the following presentations:

Hanna Järvinen, Excess and Abundance in Documentation

Pilvi Porkola, Performance and Institutions

Tero Nauha, Thought of Performance

Annette Arlander, How to do things with performance – Performing with plants (first attempts)

JA SAMA SUOMEKSI:

Tutkimusprojekti Miten tehdä asioita esityksellä osallistui esitystutkimuksen konferenssiin PSI #23 Overflow Hampurissa 8-11 kesäkuuta 2017 liittymällä taiteellisen tutkimuksen työryhmän sessioihin Excess and Abundance of Artistic Research seuraavin alustuksin (otsikot karkeasti suomennettuna):

Hanna Järvinen, Dokumentaation ylenpalttisuus

Pilvi Porkola, Esitys  ja instituutiot

Tero Nauha, Esityksen ajatus

Annette Arlander, Miten tehdä asioita esityksellä – ja esiintyä kasvien kanssa (ensimmäiset yritykset)

Accessing Performance at Research Pavilion 17-18.5.2017, Venice

blogi1

Programme

A workshop, a seminar, performances and screenings addressing accessibility and performance, performing materiality past and present, as well as technology and mediation of performance. Organised by “How to do things with performance?” research project with Tero Nauha, Pilvi
Porkola, Hanna Järvinen, and Annette Arlander.

Wed 17.5.2017
10-12 Open Workshop of Writing ( Järvinen & Porkola)

(12-14 Lunch break)

14-16 Seminar, part 1
Annette Arlander: How to do things with performance?
Hanna Järvinen: From Document to Performance to Document to
Performance to — What?
Tero Nauha: Superposition of performance?
Pilvi Porkola: The Library Essays – between different spaces
Discussion

(16-18 break)

18-21 Performances and screenings
Tero Nauha: A thought of performance?
Pilvi Porkola: Fragments of Library Essays
Annette Arlander: Annette Arlander: Animal Years I (2003-2009)

Thu 18.5.2017
10-12 Open Workshop (Arlander & Nauha)

(12-14 Lunch break)

14-16 Seminar, part 2
Annette Arlander: How to do things with documentation?
Hanna Järvinen: From Document to Performance to Document to
Performance to — What? (a re-performance of yesterday’s performance)
Tero Nauha: Performance thinking.
Pilvi Porkola: Presentation of the online magazine ICE HOLE – Live Art
Journal.
Discussion

(16-18 break)

18-21 Performances and screenings
Tero Nauha: A thought of performance?
Pilvi Porkola: Fragments of Library Essays
Annette Arlander: Animal Years II (2010-2014)

Welcome!

 

 

HTDTWP Travels the World!

Our project is presenting at Society of Artistic Research conference Please Specify! in Helsinki on 29 April 2017.

We will be performing in Venice during the Biennale at the University of the Arts Research Pavilion’s Camino events 17-18 May 2017.

In June, we will present our work at Performance Studies international #23 at Hamburg in the Artistic Research Working Group.

In July, we’ll be in São Paulo for the International Federation for Theatre Research conference Unstable Geographies: Multiple Theatricalities.

Lentämisen alkeet

Tutkimukseni ”Esitys ja instituutiot” kouluun sijoittuvien projektien ensimmäinen osa oli TOTEM-teatterille käsikirjoittamani ja ohjaamani 6-12 vuotiaille suunnattu luentoesitys Lentämisen alkeet – esitys lentämisen arvoituksesta ja supersankaruudesta.  Esityksessä koululle saapuu kaksi luennoitsijaa, joilla on hallussaan tietoa lentämisestä. Luennoitsijat havainnollistavat lentämistä fyysisten harjoitteiden ja erilaisten esineiden, kuten hiustenkuivaajan ja muovipussien avulla. Lopuksi alkaa sataa ja luennoitsijoista paljastuu uusia puolia.

Tutkimuksen kehyksessä tässä projektissa minua kiinnostivat erityisesti performanssi esityksen lähtökohtana, scoret (eli toimintakäsikirjoitukset) ja luentoesitys kouluympäristössä. Mitä tapahtuu, kun otetaan opetusympäristöstä tuttu muoto (luennoiminen) esityksen rakenteeksi ja yhdistetään siihen esityksellisiä elementtejä? Miten scoret toimivat esityksen rakenteena? Esitystä ei ole tehty pedagogiaa ajatellen, vaan taiteellisista lähtökohdista käsin, mutta silti voi miettiä millaista oppimistapaa/opetustapaa esitys ehdottaa? Miten opettaa jotain absurdia?

Taiteellisessa tutkimuksessa keskeistä on prosessi. Omasta tekemisen prosessista oli kiinnostavaa havaita, että vaikka taiteilija- minää ja tutkija-minää ei voikaan erottaa toisistaan, taiteilija haluaa välillä eri asioita kuin tutkija. Taiteilija haluaa jotain vähän villiä, ehdottomasti jotain absurdia, ei halua lyödä kaikkea lukkoon ja tietää, että joskus ele tai asenne esityksessä kertoo paljon enemmän kuin parikymmentä sivua tekstiä. Tutkija miettii, miten kirjoittaa ne parikymmentä sivua, kenen ajattelijoiden tai tekstien kanssa keskustelisi. Tutkijalle projektissa on aina ihan liikaa asioita, kaikesta ei voi kirjoittaa vaan tutkijan pitää valita ja rajata. Tutkija on aina vähän huolissaan ja tarvitsee kaikkeen paljon aikaa.

 

Lentämisen alkeet – esitys lentämisen arvoituksesta ja supersankaruudesta kiertueella alakouluissa 2017.

Tarkemmat esitystiedot:

http://www.totemteatteri.com/ohjelmisto.html

Pilvi Porkola Totemin blogissa ”Mikä on luentoesitys?”

http://www.totemteatteri.com/blogi

Anneli Tuominen-Halomon esityskritiikki Länisväylässä:

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/477340-totem-teatteri-vie-lentotunnille

Maria Säkön esityskritiikki Helsingin Sanomissa:

http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005144484.html