Lentämisen alkeet

Tutkimukseni ”Esitys ja instituutiot” kouluun sijoittuvien projektien ensimmäinen osa oli TOTEM-teatterille käsikirjoittamani ja ohjaamani 6-12 vuotiaille suunnattu luentoesitys Lentämisen alkeet – esitys lentämisen arvoituksesta ja supersankaruudesta.  Esityksessä koululle saapuu kaksi luennoitsijaa, joilla on hallussaan tietoa lentämisestä. Luennoitsijat havainnollistavat lentämistä fyysisten harjoitteiden ja erilaisten esineiden, kuten hiustenkuivaajan ja muovipussien avulla. Lopuksi alkaa sataa ja luennoitsijoista paljastuu uusia puolia.

Tutkimuksen kehyksessä tässä projektissa minua kiinnostivat erityisesti performanssi esityksen lähtökohtana, scoret (eli toimintakäsikirjoitukset) ja luentoesitys kouluympäristössä. Mitä tapahtuu, kun otetaan opetusympäristöstä tuttu muoto (luennoiminen) esityksen rakenteeksi ja yhdistetään siihen esityksellisiä elementtejä? Miten scoret toimivat esityksen rakenteena? Esitystä ei ole tehty pedagogiaa ajatellen, vaan taiteellisista lähtökohdista käsin, mutta silti voi miettiä millaista oppimistapaa/opetustapaa esitys ehdottaa? Miten opettaa jotain absurdia?

Taiteellisessa tutkimuksessa keskeistä on prosessi. Omasta tekemisen prosessista oli kiinnostavaa havaita, että vaikka taiteilija- minää ja tutkija-minää ei voikaan erottaa toisistaan, taiteilija haluaa välillä eri asioita kuin tutkija. Taiteilija haluaa jotain vähän villiä, ehdottomasti jotain absurdia, ei halua lyödä kaikkea lukkoon ja tietää, että joskus ele tai asenne esityksessä kertoo paljon enemmän kuin parikymmentä sivua tekstiä. Tutkija miettii, miten kirjoittaa ne parikymmentä sivua, kenen ajattelijoiden tai tekstien kanssa keskustelisi. Tutkijalle projektissa on aina ihan liikaa asioita, kaikesta ei voi kirjoittaa vaan tutkijan pitää valita ja rajata. Tutkija on aina vähän huolissaan ja tarvitsee kaikkeen paljon aikaa.

 

Lentämisen alkeet – esitys lentämisen arvoituksesta ja supersankaruudesta kiertueella alakouluissa 2017.

Tarkemmat esitystiedot:

http://www.totemteatteri.com/ohjelmisto.html

Pilvi Porkola Totemin blogissa ”Mikä on luentoesitys?”

http://www.totemteatteri.com/blogi

Anneli Tuominen-Halomon esityskritiikki Länisväylässä:

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/477340-totem-teatteri-vie-lentotunnille

Maria Säkön esityskritiikki Helsingin Sanomissa:

http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005144484.html

 

 

Advertisements

Mitä tekijä voi tehdä? – What can an author (maker, factor) do?

Mitä tekijä voi tehdä? niminen artikkelini on julkaistu johdantona Teatterintutkimuksen seuran tuoreeseen julkaisuun, Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta, Näyttämö ja tutkimus 6. Siinä pohdin muun muassa suomenkielisen tekijä-sanan monia merkityksiä. Tiivistelmässä totean seuraavaa:

Tässä artikkelissa tarkastelen tapaa, jolla tekijyys on esitysten yhteydessä ymmärretty, kysyn voisimmeko ymmärtää tekijyyden laajemmin ja tarkastelen jatkumoa esiintyjyyden ja tekijyyden välillä. Esittelen Roland Barthes’n ja Michel Foucault’n kirjallisuuden alalla hahmottamia ajatuksia tekijyydestä ja ehdotan suomen kielen tekijä-sanan eri merkityksiin perustuen tekijyyden jaottelua kolmeen tasoon, signeeraavaan, valmistavaan ja vaikuttavaan tekijään, jota kehittelen lisäämällä teknologian, ympäristön osatekijät ja toisten teokset. Pohdin myös millä keinoin tekijän valtaa voi jakaa ja nostan esiin joitakin Fluxus -liikkeen piirissä käytettyjä strategioita tekijyyden jakamiseksi – sattumalle, esittäjälle tai katsojalle. Sivuttuani lyhyesti tekijän valtaa suhteessa tuotanto-olosuhteisiin tarkastelen lopuksi tekijälähtöisen tai taiteellisen tutkimuksen yhteydessä ilmeneviä eroja tekijän positiossa eri taiteenalojen välillä. Tiivistetysti: Suomen kielen tarjoama mahdollisuus tunnustaa tekijöiden ja tekijyyden laaja kirjo on tuleva haaste, jonka kohtaamiseen tämä artikkeli haluaa osaltaan kannustaa.

Artikkeli pdf tiedostona tässä: teats6_arlander Julkaisu sisältää myös muuta kiinnostavaa, mm. Hanna Järvisen artikkelin On the Author Function in Dance History ja on avoimesti saatavilla verkossa täällä.

What can an author (maker, factor) do? An article with that title has been published in Finnish as the introduction to a recent publication by the Finnish Society for Theatre Research, Annette Arlander, Laura Gröndahl and Marja Silde (eds.) Author – Work, Performance and Society, Stage and Research 6 (in rough translation). In that text I discuss the many meanings of the Finnish word ‘tekijä’ – author, maker, factor – unfortunately only in Finnish. Perhaps I will have the time an energy to translate the text into English at some point. The abstract goes like this:

In this article I look at the ways authorship has been understood in the context of performance, ask how we could understand authorship more broadly and begin by presenting a continuum between authorship and ”performerhood” (being a performer). After presenting ideas regarding authorship in literature by Roland Barthes and Michel Foucault I propose – based on the various meanings of the Finnish word for author, ’tekijä’ – an understanding of three levels of authorship: the signing author, the making author (maker) and the influencing factor. The latter I further discuss in terms of technology, environmental factors and works by others. Based on strategies used within the Fluxus tradition, like giving decision-making power to chance, to the performer and to the spectator, I discuss attempts at shared authorship. After a brief discussion of the power of the author in relation to circumstances of production I look at the differences between art forms concerning the position of the author/artist in artistic research. In brief: the possibility afforded by the Finnish language to acknowledge the broad variety of authors and authorship, is a future challenge, which this article wants to encourage us to meet.

Link to the text (in Finnish) here: teats6_arlander The publication contains some interesting texts in English as well, such as Hanna Järvinen’s article On the Author Function in Dance History, and is freely available online here.

A thought of performance

Published in the Performance Philosophy online journal, Vol. 2, No 2 (2017).

http://www.performancephilosophy.org/journal/article/view/76

In this article I attempt to trace the path of my artistic research, which began from the application of schizoanalysis in performance and which now explores the possible limits of thought in order to regard how performance thinks in specifically different ways from discursive forms of thought, such as philosophy. The main argument starts from the notion – borrowed from French thinker, François Laruelle – that philosophical thought does not tell us more about the Real than any other gestures of thought. I begin from a speculative relationship between the apparatus of cognitive capitalism. I conclude by superpositioning the post-humanist thought of Laruelle and Karen Barad with the concept of ‘non-standard’ performance as fictioning. As a whole, the article aims to propose a performative approach to artistic research in these terms.

Performance Artist’s Workbook – Call for exercises

There are not too many books about teaching performance art – some people may even say performance art can’t be taught. We believe performance art can be taught, at least by encouraging people to practice. For this reason, we are working on a book project entitled The Performance Artist’s Workbook which focuses on performance art practice via exercises. The aim is to collect 100 performance art exercises from 100 artists. Would you like to take part in this?

There will be two parts to the book; the first includes a few longer articles about teaching performance art. The second part consists of 100 performance art exercises. The book is done in collaboration with Live Art and Performance Studies (Theatre Academy of Uniarts Helsinki) and the New Performance Turku festival. It will be published by Uniarts Helsinki. The book is part of the artistic research project How To Do Things with Performance and is edited by Pilvi Porkola. The book will be published also as an open access version.

If you would like to join, please

  1. Write down one performance art exercise. If you like you can also add a few thoughts about teaching performance art (optional).     Altogether the text should be max 350 words.
  1. Write a short bio of yourself (max 3 sentences).
  2. NOTE, this is important:  The publisher expects contracts so we cannot accept any texts without contracts. Please write to paworkbook@gmail.com and the contract will be send to you.
  3. Please send your text and the filled contract to paworkbook@gmail.com

The deadline is 15th February 2017.

Unfortunately we are not able to pay for your text, but your name will be mentioned in the book and you will receive a copy.

Please don’t hesitate to ask if you have any questions.

We hope to hear from you!

Kirjastoesseet – lisäesitykset

Pilvi Porkola: Kirjastoesseet, osa 1. “Norsut piirretään usein luonnollista kokoaan pienempinä”

Maunulan vanhassa kirjastossa, Suursuonlaita 6

ke 11.1. ja to 12.1.2017 klo 18-19.30

Ks tarkemmat tapahtumatiedot http://www.uniarts.fi/tapahtumat/01122016-0952/pilvi-porkola-kirjastoesseet-osa-1

Mikäli et pääse paikalle voit myös kuunnella esseen täältä: https://soundcloud.com/user-414549664/kirjastoessee-versio-3

 

TULOSSA:

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pilvi Porkola:
Kirjastoesseet, osa 1.
“Norsut piirretään usein luonnollista kokoaan pienempinä”
Kuunnelma ja installaatio.

Kuunnelmamuotoisessa esseessä kuvitellaan kirjasto, joka muuttaessaan on jättänyt jälkeensä tyhjän tilan. Esseessä pohditaan kirjoittamisen syntyä maailmanhistoriassa, kirjaston merkitystä ja kuvittelemisen voimaa. Kaunokirjallisuudesta ja historiankirjoituksesta lainatut ajatukset sekoittuvat henkilökohtaisiin muistoihin isästä, joka kerran tanssi kirjastossa.

Kesto n. 30 min.
To 15.12. 2016 klo 18 ja 18.45.
To 12.1..2017 klo 18 ja 18.45
Paikka: Maunulan vanha kirjasto

Katso tarkemmat tapahtumatiedot

https://www.facebook.com/events/927541490710953/